LYT - Công bố hợp quy
LYT - Công bố hợp quy

Rượu là loại hàng hóa được tiêu thụ số lượng cao tại Việt Nam, đặc biệt là vào các dịp lễ, tết. Tuy nhiên, kinh doanh rượu được nhà nước quản lý rất nghiêm ngặt và là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thương nhân muốn thực hiện hoạt động bán lẻ rượu phải xin giấy phép bán lẻ rượu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. LYT VIETNAM xin tư vấn đến quý khách hàng Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu cũng như  trình tự tiến hành thủ tục này!